miércoles, 31 de octubre de 2012

1º CONCURSO DE RELATOS CURTOS CO TEMA: RELATOS ASOMBROSOS E DE TERROR.

Bases do concurso: Primeira. As obras consistirán en contos , historias ou relatos curtos acompañados dunha ilustración (debuxo). Todas as obras presentadas deberán ser orixinais e inéditas. Ademáis deberán tratar, como temática obligatoria, sobre terror, medo ou temas que causen asombro. Segunda. Poderanse presentar alumnos e alumnas de forma individual, parella ou pequeño grupo. Terceira. Os relatos participantes optarán a un premio que consistirá nun diploma. Para esta primeira edición establécense un ou varios premios por nivel. Cuarta. As obras no poderán exceder dedúas carillas de folio manuscrito de extensión (incluindo a ilustración). Quinta. A data límite para a recepción das obras será o luns, 19 de novembro de 2012. O fallo do certame darase a coñecer en datas posteriores, a ser posible antes de que remate dito mes.
Sexta. Os participantes permitirán aos organizadores publicar as súas obras no blogue, revistas e outras publicacións relacionadas co centro escolar. Séptima. Un xurado escollido polo equipo de biblioteca do colexio seleccionará as obras gañadoras. Oitava. Compre que xunto coas obras se proporcione a seguiente información: Titulo do relato/debuxo....... Autor/a/s.......... Curso e grupo........... Novena. As obras a concurso deberán entregarseás titoras/es, que llas farán chegar ao equipo de biblioteca. Décima. A participación no concurso supón a aceptación total das bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario