viernes, 2 de marzo de 2012

CONCURSO DE CÓMICS

Animádevos a deseñar o voso propio cómic durante todo o mes de marzo, xa que está convocado un concurso de cómics para todos os alumnos e alumnas do colexio.
Pedide información na biblioteca e facilitaránsevos as bases e mesmo plantillas.
BASES DO CONCURSO

1. Poderán concurrir a este concurso todos os alumnos e alumnas do colexio que o desexen.
2. O tema será libre, con textos en lingua galega ou castelá. Cada autor/a presentará as obras que considere oportunas.
3. Os traballos deberán ser orixinais, tendo unha extensión entre unha e catro páxinas, a cor ou blanco e negro, a técnica libre e con dimensións de DIN A-4. Se suministrarán plantillas a quen o desexe.
4. A autoría poderá ser individual ou dun equipo debuxante/guionista. O estilo, tratamento e xénero libres.
5. Os traballos presentaranse na biblioteca, facendo constar o nome e apelidos do concursante/es, edade e curso no que está.
6. O prazo de presentación dos traballos será do 28 ao 30 de marzo de 2012.
7. Establécense premios en tres categorías:
a. ata 6 anos.
b. de 7 a 9 anos.
c. de 10 anos en adiante.
O premio consistirá nun cómic para cada traballo premiado.
8. Ademais dos premios, o xurado poderá reservarse o dereito a facer mencións especiais.
9. Os traballos serán devoltos aos autores/as que o soliciten. Poderán ser publicados.
10. Organizarase unha exposición coas obras presentadas en datas próximas á celebración do día do libro (23 de abril).
11. A participación neste concurso implica a aceptación destas bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario